High Low High low
单位价格 (USDT) 数量 (BTC) 总价格 (USDT)
0.0000

交易报表

买入 BTC USDT
USDT
BTC
USDT

注册登陆 后进行交易

卖出 BTC BTC
USDT
BTC
USDT

注册登陆 后进行交易

买入 BTC USDT
Market Price
USDT
BTC
USDT

注册登陆 后进行交易

卖出 BTC BTC
Market Price
USDT
BTC
USDT

注册登陆 后进行交易

所有市场 价格 24小时涨跌幅 24小时
AUG/USD 66.53 +0.00% +0.00%
BTC/USD 11846.0 +0.00% +0.00%
BTC/USDT 11841.5 +0.00% +0.00%
DGD/BTC 0.001969 +0.00% +0.00%
DGD/ETH 0.15 +0.00% +0.00%
DGD/USD 30.0 +0.00% +0.00%
DGX/BTC 0.005846 +0.00% +0.00%
DGX/USD 51.03 +0.00% +0.00%
ETH/USD 397.65 +0.00% +0.00%
FMF/BTC 0.0000000281 +0.00% +0.00%
LTC/USD 59.82 +0.00% +0.00%
USDC/USD 1.0 +0.00% +0.00%
USDT/USD 1.00034 +0.00% +0.00%
XRP/USD 0.30605 +0.00% +0.00%
数目
单位价格
时间

等待订单

日期 交易对 类型 身份 单位价格 数目 费用 总价格 填充率%

注册登陆 后进行交易

订单历史

日期 交易对 类型 身份 单位价格 平均价钱 数目 费用 总价格 填充率%

注册登陆 后进行交易